Beveiligingsdiensten
waar communicatie
het verschil maakt

Andron Beveiligingsdiensten onderscheidt zich in:
• gastvriendelijkheid • anticiperen op bezoekersstromen
• we sturen bezoekers bij • we dé-escaleren door gedragsbeïnvloeding
• we treden veilig repressief op bij normoverschrijdend gedrag

Andron Beveiligingsdiensten onderscheidt zich vooral door de gastvriendelijkheid waarmee gewerkt wordt. Het kan gebeuren dat bezoekers de grenzen van sociaal aanvaardbaar gedrag overschrijden, uw huisregels niet eerbiedigen of zelfs wettelijke regels overtreden. 

Bij diverse opdrachtgevers gebruiken wij met succes een bodycam met als doel agressie te voorkomen,  

maar ook in verband met eventuele bewijslast tegen agressors is dit een beproefd middel. Andron beveiligers zijn gekwalificeerd, gefocust en resultaatgericht.

Graag gaan wij vanuit een gezamenlijke doelstelling aan de slag en bespreken we vooraf met u hoe de Andron beveiligers met verschillende situaties zullen omgaan.


ONZE EXPERTISES

BEVEILIGING WINKELGEBIED

PERSOONSBEVEILIGING

WERKEN BIJ ANDRON

BEVEILIGING WINKELGEBIED

Waakzaamheid is onze tweede natuur en
Andron Beveiligingsdiensten heeft dat aangevuld met
kennis, ervaring en communicatie

Speciaal voor winkelbedrijven heben wij ook de juiste kwalificaties om in uw winkel in burgerkleding te mogen beveiligen. (Repressieve werkzaamheden).
Andron Beveiligingsdiensten is gespecialiseerd in het controleren van situaties waarin communicatie met het publiek het verschil maakt. Op bijvoorbeeld plaatsen waar veel mensen bijeen zijn, kan een ongewenste situatie door emoties gemakkelijk ontstaan. Denk aan winkels, overheidsgebouwen, zorginstellingen of woningbouwstichtingen, winkelcentra.  
Uw bezoekers nemen een dreigende houding aan als er iets niet naar hun wens gaat of, nog erger, gebruiken fysiek geweld om hun zin te krijgen. Er gaat onterecht een poortalarm af en iedereen bemoeit zich ermee, een bezoeker valt andere bezoekers lastig, haastige voordringers, een bezoeker krijgt geen woning toegewezen, de zorginstelling levert niet de te verwachte zorg….

Allemaal factoren waarbij de emoties hoog kunnen oplopen en voor ongewenste situaties kunnen zorgen. Juist wanneer mensen
zich onaangepast gedragen is Andron Beveiligingsdiensten op haar best door het corrigeren en bijsturen van het ongewenste gedrag. Het is van belang de dreigende situatie snel te keren en de situatie weer tot rust te brengen.  

Goede communicatie met u als opdrachtgever is hierbij van belang, maar heel nadrukkelijk dus ook met uw publiek.
Mede door deze specialisatie en de werkervaring die wij hebben opgedaan in de retailsector en persoonsbeveiliging, is Andron Beveiligingsdiensten uiterst effectief in te zetten bij winkel- en stadscentra, overheidsdiensten, openbare ruimten, zorginstellingen, woningbouwstichtingen, sociale diensten, drugs- of alcoholopvang, en de zakelijke evenementen.

PERSOONSBEVEILIGING

WERKEN BIJ ANDRON

PERSOONSBEVEILIGING

Andron Beveiligingsdiensten beschikt over
 door de Nederlandse overheidgecertificeerde persoonsbeveiligers
(Mannen en vrouwen)

Onze opdrachtgevers bestaan uit gerenommeerde bedrijven en instellingen. Wij geloven in dit verband niet in "veel mannetjes" maar hebben een intelligente aanpak die per opdracht wordt afgestemd.Onze persoonsbeveiigers kunnen als een kameleon opgaan in iedere situatie, zij zijn bevoegd om in burgerkleding te werken. Onze persoonsbeveiligers hebben hun kennis en ervaring opgedaan bij diverse overheidsdiensten en in de particuliere sector.

WERKEN BIJ ANDRON

WERKEN BIJ ANDRON

Andron Beveiligingsdiensten wil graag in contact komen met
ZZP-ers en beveiligingsmedewerkers
die op oproepbasis willen werken

Hoewel onze werkzaamheden zich over het hele land uitstrekken zijn wij met name op zoek naar medewerkers in Brabant en Limburg. Andron Beveiligingsdiensten werkt vaak op zakelijke evenementen, beveiligers die interesse hebben dienen derhalve zeer representatief te zijn, en hun gedrag en houding aan te kunnen passen aan een dergelijke omgeving. (Wij werken vaker in kostuum dan in een T-shirt).

Andron Beveiligingsdiensten is met name
op zoek naar:

Medewerkers in het bezit van:
• diploma Beveiliger 2
• kwalificatie Persoonsbeveiliging
• kwalificatie Winkelsurveillant

Uw werkzaamheden worden betaald conform de CAO. 

Indien u niet in het bezit bent van de juiste kwalificaties heeft solliciteren geen zin!

Geinteresseerd?

Neem tijdens kantooruren contact op met:
040-7802496

HEEFT U ONMIDDELLIJK BEVEILIGING & BEWAKING NODIG?

BEL 040-7802496

CONTACT

Plevier 13  •  5508 MS Veldhoven  •  040-780 24 96
Ministeriële erkenning ND 4189